Stacks Image p2_n119704

Management Control Auditing

'Wat ons zoal bezig houdt'

Kunt u nog zonder te blozen in de spiegel kijken?

Als auditors beloven we nogal wat:

  • Een ‘oordeel over de effectieve en efficiënte beheersing’. Maar bedoelen we dan dat we kunnen aangeven hoe efficiënt die effectieve beheersing is? Of welke effectieve wijze van beheersen de meest efficiënte is?
  • Over het ‘In control-statement’. Maar is ‘in control’ dat de doelen zullen worden gehaald of (toch) dat management zich er betrouwbaar over kan verantwoorden?
  • ‘Assurance over gedrag’. Ja, maar dan niet meer ‘met een redelijke mate van zekerheid’. Oh, … met welke zekerheid dan?

Natuurlijk houden we vaak een slag om de arm bij onze rapportages, maar …. Hadden we bij het aangaan van de opdracht echt voldoende door waar we aan begonnen?

Waarmaken wat we beloven begint bij weten waartoe we werkelijk in staat zijn. En dat voordat we iets beloven! Nemen we tijdig voldoende tijd om te onderzoeken waar we instappen?

Het gaat écht fout wanneer we zeggen ‘objectieve’ oordelen en adviezen te geven. We objectiveren onze oordelen en richten onze audits zo in dat de kans op uitspraken die beïnvloed zijn door vooringenomenheid voldoende klein is. Maar we blijven mensen! En laten we dat vooral als onze kracht zien.

En hoe ziet een ‘objectief advies’ eruit? Zijn dat logische gevolgtrekkingen? Direct voortkomend uit ons geobjectiveerde onderzoek? Of is dat een beschrijving van wat wij auditors zouden doen als we in de schoenen van de betreffende eindverantwoordelijke zouden staan? Maar wie is daar echt in geinteresseerd?

Als auditor bijdragen aan de ondernemingsdoelstelling (IIA-definitie) vereist een multi-aspectmatige optiek naast een brede (object)scoping. Onze opdrachtgevers hebben er niets aan dat audit aangeeft dat het betrouwbaarder kan (of zelfs moet) als de prijs van meer-betrouwbaarheid niet in de optiek en scope is meegenomen. En je verplaatsen in de vele malen ingewikkelder werkelijkheid van die manager dan we in reguliere audits bezien, is zonder betrokkenheid van die manager niet goed mogelijk.

Als we verbetergerichtwillen auditen, werkelijk willen bijdragen aan de organisatiedoelen, zullen we dat samen methet verantwoordelijk management moeten doen. Dus stop met vertellen wat management moet doen in de vorm van ‘aanbevelingen’, maar organiseer een sessie met verantwoordelijk management en rapporteer de voorgenomen acties uit die sessie.
En stop met aanbevelen hoe het beter kan, als het aspect reeds voldoende is getackeld. Tenzij uit je onderzoek blijkt dat het niet ten kosten zal gaan van tijd, geld of energie die beter kan worden besteed aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen.

Stop ook met het ‘herhalen van de norm’ in aanbevelingen. Maar zorg dat in je norm, naast het wettelijk minimum, de inrichtingskeuzes van het management zijn opgenomen. Als die niet worden gehaald zal een serieuze manager ‘als vanzelf’verbetergerichtwillen handelen. En als die manager in de auditor daadwerkelijk een adviseur ziet, zal je worden gevraagd onderliggende oorzaken respectievelijk alternatieve oplossingen te onderzoeken. Dán kunnen we weer met voldoening in de spiegel kijken!

Verbetergericht auditen. Het vergt een attitudeverandering van de auditor én van de opdrachtgever! Dit najaar kun je je nog inschrijven voor de vierdaagse! Vier donderdagen in november/december. Dag 1 start 26 november 2018! Meld je aan via www.mcaudit.nl of www.auditing.nl of mail naar r.de.korte@acs.nl voor nadere informatie en een maatwerkadvies. Het levert bovendien 28 gecertificeerde PE-uren.

De rode lap van de Auditor.

Werkt u als auditor nog wel eens als een rode lap op een stier?

ACSmannetjeStierBlauw

U bent helaas echt niet de enige! Alle mooie auditdefinities ten spijt worden auditors nog vaak gezien als ‘de politieagent van de top’. (We horen zelfs: ‘de Stasi van de toezichthouder’). En natuurlijk, moeten rapporteren dat lager management een te positief en te optimistisch beeld geeft van de eigen prestaties creëert niet alleen vrienden. Maar doen we genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de ondernemingsdoelstelling?

  • Hebben we evenveel ‘bewijs’ nodig voor een positieve boodschap als voor een negatief oordeel?
  • Waarom definiëren we een ‘bevinding’ als een afwijking van onze vergelijking tussen norm en werkelijkheid en rapporteren we maar heel beperkt wat wél aan de vergelijking voldoet?
  • Is de gehanteerde normering de enig mogelijke uitwerking van wet- en regelgeving en kleurt u met uw normering niet ook dat laatste beetje ‘managementvrijheid’ op uw wijze in?

Bovenstaande vragen representeren slechts enkele van de vele valkuilen in de dagelijkse praktijk van auditors. Tijdsdruk, verwachtingen van opdrachtgevers en toezichthouders, automatismen als gevolg van ervaringen opgedaan in externe audit- en toezichtrollen et cetera, maken het lastig die vele valkuilen te blijven ontwijken.

Maar in veel gevallen kan het écht anders! Enkele dagen per jaar terug naar de basis bieden uitkomst. Terug naar de doelstellingen van audit, het ontwerpen van goede onderzoeken en het overwegen van alternatieven voor de ingeslepen patronen. Volg de 4-daagsen Verbetergericht Auditen (VA) en Verdieping Verbetergericht Auditen (VVA).

VA richt zich op de randvoorwaarden voor het realiseren van de doelstelling van Internal auditing en het ontwerpen van maatwerkonderzoeken. Ook besteden we aandacht aan auditvaardigheden. Doelgroep: startende en meer ervaren auditors en 2elijners: met name accountants en IT-auditors die hun carrière voortzetten als internal auditor, compliance officer, CISO of onderzoekende controller.

VVA helpt u daadwerkelijk bij het onderzoeken van social controls en het beoordelen van Root Cause Analysis gericht op effectieve verbeteracties. Aandacht voor vaardigheden is dan opnieuw een vereiste. Doelgroep: alle auditors die ook de sociaal organisatorische onderdelen van management control willen leren onderzoeken of daadwerkelijk willen bijdragen aan oplossingen voor geconstateerde problemen.

Op deze site vindt u onderstaand de data voor de trainingsdagen najaar 2018:

Verbetergericht auditenVerdieping Verbetergericht Auditen
Dag 1Dinsdag 27 novemberDonderdag 1 november
Dag 2Dinsdag 4 decemberDonderdag 15 november
Dag 3Dinsdag 11 decemberDonderdag 29 november
Dag 4Donderdag 20 decemberDonderdag 13 december

Ondersteund met een boek en prE-learnings ontvangt u 7 PE-punten per opleidingsdag. Meld u aan via deze site (www.mcaudit.nl) of mail naar r.de.korte@acs.nlvoor nadere informatie en een maatwerkadvies.

Totaal aantal PE:

Verbetergericht auditen: meer dan een kreet alleen!

Lees meer...
Reacties

Toon meer berichten...

Stacks Image p6_n106778

Coöperatie ACS Partners U.A.
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
+31 343 52 41 11
mcaudit

Als bezoeker kunt u, indien beschikbaar, parkeren op een van de tien bezoekersplekken op het parkeerterrein. U kunt ook (kosteloos) parkeren in de wijk (ter hoogte van Ravellaan 96).

© jano, april 2017