Stacks Image p80903_n119704

Management Control Auditing

'Wij openen de deur voor je, maar je moet zelf naar binnen gaan'

In beweging brengen van de organisatie met Rapporteren, Presenteren en Faciliteren

Rapporteer beknopt, overtuigend, herkenbaar, toegankelijk en vooral met aanleiding tot impact op wat uit onderzoek blijkt.

Doelgroep

Alle auditors incl. R-titelhouders en ‘Tweede-lijners’, stafmedewerkers en opdrachtgevers voor onderzoek- en adviesopdrachten. We positioneren de nieuwe MCA-opleiding als verbredings- en verdiepingsmogelijkheid voor R-titelhouders en als startmogelijkheid voor beginnende auditors die met interne onderzoeken via de IAF binnen hun organisatie carrière willen maken. Voor de laatste categorie bieden we aansluiting bij het MD-programma aan.

Doelstelling

Deze verkorte opleiding gaat in op een groot aantal aspecten van het auditvakgebied en heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Rapporteer beknopt, overtuigend, herkenbaar, toegankelijk en vooral met aanleiding tot impact op wat uit onderzoek blijkt.
  2. Faciliteer de ontvangst van de onderzoeksuitkomsten en draag bij aan de actiegerichtheid.

Werkwijze

Als werkwijze is gekozen voor sterk interactieve classroomsessies met een groepsopdracht op basis van een concrete praktijksituatie. Dit vereist een uitgebreide individuele maar goed ondersteunde voorbereiding. Ondersteund door ons ACS Learning Management Systeem (LMS) neemt u kennis van theorie en praktijken op het vlak van rapporteren, presenteren en faciliteren. We vragen u het rapportsjabloon van de eigen organisatie te houden tegen richtlijnen voor Assurance- rapporten én specifiek te bekijken vanuit uw opdrachtgever.

Ondersteund door een e-learning relateert u het vervolgens aan de kenmerken van een verbetergericht rapport. We vragen u alternatieven te bedenken voor het traditionele rapport, ondermeer door kennis te nemen van presentaties, verhaalvormen, striptekeningen en video’s. En ondersteund door het boek ‘Hartelijk gefaciliteerd! Succesvol veranderen met de workshopaanpak’ van Noordik en Blijsie laten we u ook kennismaken met enkele vormen van faciliteren.Stacks Image p80909_n106778

Coöperatie ACS Partners UA
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW DOORN

tel. +31 343 52 41 11

© jano, april 2017