Stacks Image p80903_n119704

Management Control Auditing

'Wij openen de deur voor je, maar je moet zelf naar binnen gaan'

Bijdragen aan verandering met Audit, Control & Risicomanagement (voorheen: Verbetergericht auditen)

Ontwerp en leid toetsend onderzoek. Beheers het gebruik van diverse frameworks zoals COSO-ERM. Adviseer over de positie en inrichting van het control-systeem in de organisatie.

Doelgroep

Verantwoordelijken van kleine auditfuncties en startende maar ook meer ervaren auditors als die ervaring vooral is opgedaan met financiële, compliance, kwaliteits- of IT-audits. We positioneren de nieuwe MCA-opleiding als verbredings- en verdiepingsmogelijkheid voor R- titelhouders en als startmogelijkheid voor beginnende auditors die met interne onderzoeken via de IAF binnen hun organisatie carrière willen maken. Voor de laatste categorie bieden we aansluiting bij het MD-programma aan.

Doelstelling

Deze verkorte opleiding gaat in op een groot aantal aspecten van het auditvakgebied en heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Inzicht in de belangrijkste kenmerken van (internal/operational) auditing en een overzicht van de vormen en mogelijkheden.
  2. Directe toepasbaarheid in de praktijk: het ontwerpen en het uitvoeren van maatwerk audits.

Werkwijze

Als werkwijze is gekozen voor sterk interactieve classroomsessies met een groepsopdracht op basis van een concrete praktijksituatie. Dit vereist een uitgebreide individuele maar goed ondersteunde voorbereiding.

Ondersteund door ons ACS Learning Management Systeem (LMS) neemt u kennis van theorie en praktijken op het vlak van Auditing, Control en Risicomanagement. Kennisnemen van CIA part I levert u aanvullend kennis over auditrichtlijnen in zijn algemeenheid en de IIA- richtlijnen in het bijzonder. Het LMS bevat tevens een oefenvragen-toepassing ingedeeld naar de hoofdstukken van het boek ‘Management Control Auditing; bijdragen aan doelrealisatie en verbetering’.


Stacks Image p80909_n106778

Coöperatie ACS Partners UA
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW DOORN

tel. +31 343 52 41 11

© jano, april 2017