Stacks Image p80903_n119704

Management Control Auditing

'Wij openen de deur voor je, maar je moet zelf naar binnen gaan'

De Trusted Advisor, rol, wijzen van adviseren en oorzaakanalyse (voorheen: Verdieping verbetergericht auditen)

Draag als trusted advisor bij aan de organisatiedoelstellingen, stel de juiste vragen en leg de vinger op de zere plek met diagnostische audits en alignment audits.

Doelgroep

Alle auditors incl. R-titelhouders en ‘Tweede-lijners’, stafmedewerkers en opdrachtgevers voor onderzoek- en adviesopdrachten. We positioneren de nieuwe MCA-opleiding als verbredings- en verdiepingsmogelijkheid voor R-titelhouders en als startmogelijkheid voor beginnende auditors die met interne onderzoeken via de IAF binnen hun organisatie carrière willen maken. Voor de laatste categorie bieden we aansluiting bij het MD-programma aan.

Doelstelling

Deze verkorte opleiding gaat in op een groot aantal aspecten van het auditvakgebied en heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Inzicht in de ‘zachte aspecten’ van (internal/operational) auditing en een overzicht van de vormen en mogelijkheden.
  2. Directe toepasbaarheid in de praktijk: het ontwerpen en het uitvoeren van maatwerk audits.

Werkwijze

Als werkwijze is gekozen voor sterk interactieve classroomsessies met een groepsopdracht op basis van een concrete praktijksituatie. Dit vereist een uitgebreide individuele maar goed ondersteunde voorbereiding.

Ondersteund door ons ACS Learning Management Systeem (LMS) neemt u kennis van theorie en praktijken op het vlak van oorzaakanalyse (Root Cause Analysis), diagnostische audits en soorten advisering. Omdat dieperliggende oorzaken van audit-‘bevindingen’ veelal worden aangeduid met ‘soft controls’, gaan we ook daar dieper op in met een basisbeschrijving van Behavioural Auditing en het duiden van ‘softe’ onderdelen in enkele Management Control Modellen. Het streven van IIA-inc. Voorzitter Richard Chambers om internal auditors te ontwikkelen tot Trusted Advisor, relateren we aan de inspirerende ideeën van Maister in zijn boek met dezelfde titel uit 2001. Aanverwant laten we u kennismaken met het stellen van ‘helpende’ en ‘Socratische’ vragen.


Stacks Image p80909_n106778

Coöperatie ACS Partners UA
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW DOORN

tel. +31 343 52 41 11

© jano, april 2017