MCA-opleidingen

Uitwisseling van theorie én ervaringen

Onder de titel Management Control Auditing organiseren we met grote regelmaat trainingen gericht op Auditing, Management Control, GRC, Risicoleiderschap, Auditmethodologie, Auditvaardigheden, et cetera. Zowel inHouse als kleinschalig in onze lesruimte in Kasteel Moersbergen te Doorn. Vaak in een blended vorm oftewel ondersteund met e-learning via ons LMS op www.ACS-learning.eu. Een toenemend aantal van onze trainingen worden ook sec online aangeboden, waarmee we Nederlandstaligen ook op grote afstand kunnen opleiden. De belangrijkste trainingen verzorgen we ook in de Engelse taal.
Onderstaand diverse voorbeelden van onze op MCA gerichte trainingen en enkele andere producten. U kunt de betreffende flyer downloaden en via 'Nadere informatie' uw interesse of vragen kenbaar maken.


Ons boek Management Control Auditing: Bijdragen aan doelrealisatie en verbetering (2e druk 2020) wordt in verschillende auditopleidingen gebruikt, waaronder een postacademische RO-opleiding. We gebruiken het ook bij onze MCA-module 'Audit, Control & Risicomanagement' en de vele inHouse varianten daarop. Het boek is praktisch geschreven en helpt goed bij het ontwerpen van maatwerkonderzoeken; er is zelfs een template opgenomen als een van de bijlagen. Toch merken we dat het lastig is om alle belangrijke informatie uit dat boek snel tot je te nemen en er naar te handelen. Onze bestaande trainingen over en rond de in het boek beschreven onderwerpen helpen, maar naar ons idee nog niet genoeg. We hebben daarom een nieuwe training ontworpen met zeven korte sessies waarin vragen per hoofdstuk én over de toepassing naar de eigen praktijk kunnen worden gesteld. Bovendien hebben we een database met kennistoetsvragen gemaakt waardoor de deelnemer direct begrijpt welke passages beter nogmaals kunnen worden doorgenomen. (De database wordt tevens als kennistoetstentamen voor genoemde opleiding tot RO gebruikt). Aan de sessies kan op afstand worden deelgenomen; de twee persoonlijke coachingsessies doen we idealiter face-to-face in Doorn. Wel snel inschrijven; de eerst sessie is gepland op maandag 27 september 2021 (maar kan eventueel worden ingehaald met de video-opname). Download de brochure voor een gedetailleerd overzicht van de zelfwerkzaamheid per sessie!

Als u alleen geïnteresseerd bent in het boek (€50,00 plus porti) of in de combinatie van boek en kennisvragendatabase (€95,00 plus porti), die zijn te bestellen via de boekshop van www.auditing.nl. Klik eenvoudig op 'Bestellen' onder de afbeelding van het MCA-boek.


Stacks Image 158
Download
0

Deze nieuwe opzet van de MCA- opleiding richt zich op: het positioneren en ontwikkelen van een moderne auditfunctie, het gestructureerd ontwerpen van maatwerk audits, het vaardig ophalen van de complexe praktijk en het analyseren van verschillen met de verwachting een het rapporteren en aanzetten tot verbetering.

Tweewekelijks bereiden de deelnemers zich zelfstandig voor met het lezen van 1 of 2 hoofdstukken van het MCA-boek, het bekijken van 1 of 2 instructievideo’s waarin de kern van de stof wordt verdiept en vertaald naar de praktijk, het uitwerken van een korte praktijkgerichte opdracht en het formuleren van tijdens de sessies te beantwoorden vragen.

De tweewekelijkse sessies kunnen op afstand worden gevolgd of live in Kasteel Moersbergen te Doorn. Bij afwezigheid kan de sessie achteraf eenmalig alsnog worden bekeken.

Stacks Image 67
Download
0

Audit, Control & Risicomanagement
Classroom-sessies op NAJAAR 2021 ALLEEN OP AANVRAAG/ IN-HOUSE. ZIE OOK 'MCA1'.
Teams-sessie tweemaal tussendoor.

In deze meerdaagse houden we onszelf een spiegel voor gericht op het verkennen van mogelijkheden om de relevantie van internal auditing verder te vergroten. We verdiepen de voor internal auditing zo belangrijke theorieën over management control (hard en ‘zacht’), GRC en goed onderzoek doen en achterhalen de redenen van verschillen met de huidige praktijk. We motiveren elkaar een beknopt plan te maken gericht op het ontwikkelen van onszelf en onze directe omgeving. De persoonlijke coaching via Teams mag zich daar volledig op richten.

Stacks Image 74
Download
0

Trusted Advisor: adviseren en RCA
Classroom-sessies op 28 oktober, 18 november en 9 december 2021, Teams-sessies tweemaal .
We behandelen de (on)mogelijkheden van 'Insight' en de ‘Trusted Advisor’ en relateren het aan de discussies over adviseren, onafhankelijkheid, oorzaakanalyse (of RCA). Er is veel meer mogelijk dan we in de praktijk vaak zien, maar dit vereist een verdieping in kennis, een investering in vaardigheden en ‘daadwerkelijk’ contact maken met onze collega’s in de organisatie. We analyseren elkaars praktijken op kans van slagen in de eigen organisatie. We onderzoeken gezamenlijk wat er nog specifiek nodig is om het succesvol te laten zijn en hoe we het in de praktijk verder kunnen ontwikkelen. We motiveren elkaar een beknopt plan te maken gericht op het ontwikkelen van onszelf en onze directe omgeving.

Stacks Image 72
Download
0

Expert rapportagevaardigheden
Classroom-sessies op 4 en 25 november en 16 december 2021. Teams-sessies tweemaal tussendoor.
Onze jarenlange ervaring in audit gecombineerd met coaching van CAE’s en contacten met bestuurders en toezichthouders geeft ons de mogelijkheid gericht bij te dragen aan effectievere rapportages. Met kennis van de IFAC-rapportagerichtlijnen verkennen we de vele mogelijkheden in het internal audit-speelveld. Naast de rapportage in de vorm van het klassieke auditrapport behandelen we presentaties, het faciliteren van sessies gericht op verbetermogelijkheden en verschillende moderne alternatieven. Tijdens de classroom sessies analyseren we elkaars rapportages op taal, toon, structuur en verwachte effectiviteit en werken we alternatieven uit. We motiveren elkaar een plan te maken gericht op het ontwikkelen van onszelf en onze directe omgeving.

Bovenstaande drie trainingen maken onderdeel uit van ons Qualified Management Control Auditing (QMCA)-programma. De opzet is wegens Corona extra kleinschalig (±5 deelnemers). Naast drie classroom sessies van 9.30 - 16.30 uur worden persoonlijke MS-Teams-sessies gepland gericht op extra maatwerk via persoonlijke coaching. Voorbereiding met e-learning-ondersteuning en een jaar de beschikking over artikelen en achtergrondmateriaal via ons learning management systeem op www.ACS-Learning.eu. Koffie, thee, fris, fruit en lunches, én 28 gecertificeerde PE-uren. Docent: Ron de Korte RA RE RO CIA. Voor de cursusdata en beknopte beschrijving klik je op het 'plusje'. Download the flyer voor een nadere omschrijving en neem contact op voor maatwerk en beantwoording van persoonlijke vragen.

Onderstaande producten vergen een initiatief van u. Het betreft een training waarvoor eerst voldoende geïnteresseerden zich voor moeten hebben gemeld, of een product waarvoor wij graag met u in contact komen. U kunt daarvoor de mail-mogelijkheid op deze site gebruiken onder 'Nadere informatie' of direct mailen met Ron de Korte RA RE RO CIA via r.de.korte@acs.nl.


Stacks Image 120
Download
0

CIA+ ondersteuning en verrijking
Combineer uw CIA-traject met de vertaling naar de eigen praktijk.
De CIA-stof is belangrijk voor elke internal auditor en kan al tijdens de voorbereiding voor de CIA-examens gaan leven met de juist ondersteuning en de verrijking met auditmethodologie!
Vanaf oktober 2020 bieden we, bij voldoende inschrijvingen, voor het Nederlands taalgebied de maatwerk on-line ondersteuningsmodule CIA+ aan met gebruik van enkele aanvullende e-lraning.
Wekelijks een thema-uur gebaseerd op aangeleverde probleemvragen uit het CIA-materiaal en 7 uur 'ontwerpen van maatwerkaudits'. Geef uw interesse door via info@auditing.nl.

Stacks Image 129
Download
0

IIA-certificering vanuit de filosofie van ACS MCAudit
Vanuit MCAudit helpen we Internal Audit Functies (IAF) richting én aan het IIA-certificaat. Daarbij stáán we voor de door het IIA geformuleerde 'principes' en zien we de 'best practices' als potentieel goed passende uitwerkingen daarvan.
Maar we waken voor het kopiëren van 'best practicus', tenzij ze naadloos aansluiten bij 'Uw ideale IAF'. Want we helpen bestuurders graag aan de IAF die bij hen past én die ze verdienen! 'Uw ideale IAF' past binnen de principes van het IIA-inc. Wij helpen u te focussen op de bedoeling van 'Uw ideale IAF': Bijdragen aan de ondernemingsdoelstellingen; bijdragen aan waarde creatie!
Bel Marc van der Veen RA RO CIA of Ron de Korte RA RE RO CIA van ACS-Partners of gebruik de 'nadere informatie'-mogelijkheid van deze site.

Stacks Image 138
Download
0

CAE-4-daagse najaar 2021
Om gezamenlijk te werken aan een nog proactievere audit- control- of risicomanagement-functie, gericht op doelrealisatie en vanuit een meer Rijnlands organisatieperspectief, nodigen we gericht en op persoonlijke titel CAE's en MT-leden uit om deel te nemen aan de najaars-4-daagse. We bespreken de laatste ontwikkelingen, ervaringen én alternatieve wijzen om daarop in te spelen.
Na afloop heeft u tevens een goed beeld van wat de nieuwe MCA-opleiding behelst en of deze past in het ontwikkelprogramma van uw medewerkers.
Met bijdragen van Leen Paape, Ron de Korte en Jan Otten.