MCA

Management Control Auditing

Internal auditfuncties zijn momenteel populair!

Althans bij toezichthouders, die er graag enkele oplettende ogen bij hebben. Nog onvoldoende bij management of ‘de gecontroleerde’. Toch is ook het imago van de IAF binnen de organisatie snel te verbeteren. Maar een goed functionerende club met enthousiasmerende onderzoekers die gedurende langere tijd daadwerkelijk bijdragen aan verbetering en doelrealisatie, krijg je niet met budget en richtlijnen alleen. Read More…

Kunt u nog zonder te blozen in de spiegel kijken?

Als auditors beloven we nogal wat:
  • Een ‘oordeel over de effectieve en efficiënte beheersing’. Maar bedoelen we dan dat we kunnen aangeven hoe efficiënt die effectieve beheersing is? Of welke effectieve wijze van beheersen de meest efficiënte is?
  • Over het ‘In control-statement’. Maar is ‘in control’ dat de doelen zullen worden gehaald of (toch) dat management zich er betrouwbaar over kan verantwoorden?
  • ‘Assurance over gedrag’. Ja, maar dan niet meer ‘met een redelijke mate van zekerheid’. Oh, … met welke zekerheid dan?
Natuurlijk houden we vaak een slag om de arm bij onze rapportages, maar …. Hadden we bij het aangaan van de opdracht echt voldoende door waar we aan begonnen?
Waarmaken wat we beloven begint bij weten waartoe we werkelijk in staat zijn. En dat voordat we iets beloven! Nemen we tijdig voldoende tijd om te onderzoeken waar we instappen? Read More…

The Trusted Advisor: IIA’s antwoord ...

op de vraag om meer toegevoegde waarde.
In 1995 bedacht ik de sportarts als ‘ideale’ rol voor het management, toen ik als nieuw MT-lid van een accountantsdienst mijn rondje langs de BU-directeuren maakte. Nadat ik hen de mogelijkheid gaf hun beeld van de toenmalige IAD te duiden, vertelde ik hen wat mijn ideale rol inhield. Lang niet iedereen vertrouwde erop dat auditors tot een dergelijke metamorfose in staat zijn.
De oudste publicatie van David H. Maister over ‘The Trusted Advisor’ die ik heb kunnen vinden stamt uit 1997, maar onderstaande citaat over de arts-patiënt relatie stamt al uit 1991:
There is an old joke about doctors that says they “get fascinated with the disease, but couldn’t care less about the patient.” Unfortunately, this attitude (and behavior) is all too prevalent in a wide array of professions. Too many professionals get overly focused on technical matters and lose sight of the essential relationship nature of professional transactions. Read More…

Management Control Auditing

Bij MCA staat de opdrachtgever van de management control audits centraal. Goed onderzoek doen gericht op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is waar wij voor staan. De MCA-gedachte is meestal de basis voor onze ondersteuning van auditdiensten en control-afdelingen in hun verdere ontwikkeling. Ook onze talrijke trainingen starten vanuit de MCA-gedachte.
De MCA-aanpak wordt ondersteund door theorieën en tooling van eigen hand. Gepubliceerd in vele artikelen en boeken en gedoceerd op universiteiten en hogescholen. De boeken zijn te koop en de artikelen te downloaden op Auditing.nl. Maar ook op deze pagina vindt u MCA-gerelateerde ‘Blogs’.
Read More…

Aanrader: Leerpunten Kwaliteitstoetsingen IIA.

Lees met name de nuanceringen!
Het nét verschenen IIA-nl-document ‘Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018’ bevat naast goed nieuws ook een zorg. Het rapport “beschrijft de resultaten van de analyse van de uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen in 2018. Het verschaft inzicht in de conclusies en aanbevolen verbeterpunten die frequent voorkomen. Hiermee beoogt IIA Nederland IAF’s handvatten te geven voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering.”
Het document door de oogharen bekijkend geeft het een positieve boodschap weer. Iets kritischer analyserend scoren we nog niet overtuigend waar het de kern van de functie raakt: goed doordacht en transparant uitgevoerd onderzoek gericht op organisatievragen in het licht van doelrealisatie is die essentie. Onafhankelijke ophanging, formele communicatiestructuren, escallatierichtlijnen, et cetera …. zijn ‘slechts’ voorwaarden om aan die essentie te kunnen voldoen.
Read More…

De nieuwe lente! Onze taal geeft weer wie we zijn ....

en hoe we de wereld in kijken!
Wat is het toch dat management control activiteiten: het economisch alloceren van middelen, het juiste meten en motiverend communiceren (Anthony 2004), steeds worden uitgedrukt in risico’s en het treffen van controlemaatregelen om risico’s te ‘mitigeren’?

Uit de column ‘Winter is coming’: “De IAF dient naast het identificeren van het risico-universum ook rekening te houden met de enablers van een internal auditplan. De tien onderstaande enablers geven richting aan het internal auditjaarplan.”
Als oefening en eerste stap in ons streven te worden gezien als ‘Trusted Advisor’ pogen we de 10 onderwerpen uit de blog ‘Winter is coming’ te verwoorden gebaseerd op een management control-visie zonder risico-jargon. In een andere column zijn we dieper ingegaan op wat verder minimaal nodig is om als (internal) auditor enige kans te gaan maken op de titel ‘Trusted Advisor’.
Read More…

Verbetergericht auditen: meer dan een kreet alleen!

U kent het wel: heeft u zich nog zo ingespannen de waarheid boven tafel te krijgen, wordt u bij de rapportbespreking uitgedaagd te bewijzen dat het inderdaad nog niet voldoende was! Heeft u wel de juiste mensen gesproken? De juiste selectie gemaakt? Hebben uw medewerkers wel een idee van wat er allemaal bij komt kijken?
Ook als referaatbegeleider merk ik dat studenten internal auditing zich de laatste jaren afvragen waarom ze ‘zo argwanend’ worden ontvangen. Ze onderzoeken waarom ‘de klant’ al bij ‘bevindingen’ in de verdediging schieten. Ik houd ze dan graag de volgende spiegel voor: ……
Read More…

De rode lap van de Auditor.

Werkt u als auditor nog wel eens als een rode lap op een stier?
ACSmannetjeStierBlauw
U bent helaas echt niet de enige! Alle mooie auditdefinities ten spijt worden auditors nog vaak gezien als ‘de politieagent van de top’. (We horen zelfs: ‘de Stasi van de toezichthouder’). En natuurlijk, moeten rapporteren dat lager management een te positief en te optimistisch beeld geeft van de eigen prestaties creëert niet alleen vrienden. Maar doen we genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de ondernemingsdoelstelling?
  • Hebben we evenveel ‘bewijs’ nodig voor een positieve boodschap als voor een negatief oordeel?
  • Waarom definiëren we een ‘bevinding’ als een afwijking van onze vergelijking tussen norm en werkelijkheid en rapporteren we maar heel beperkt wat wél aan de vergelijking voldoet?
  • Is de gehanteerde normering de enig mogelijke uitwerking van wet- en regelgeving en kleurt u met uw normering niet ook dat laatste beetje ‘managementvrijheid’ op uw wijze in?
Bovenstaande vragen representeren slechts enkele van de vele valkuilen in de dagelijkse praktijk van auditors. Read More…