Ontwikkelen in alle windrichtingen

Samenwerken aan vernieuwing

Visie op verbeteren
Wij staan de ontwikkeling van auditors, controllers en risicomanagers voor 'in alle richtingen'. Onze ervaring is dat velen op basis van hun eerste specialisatie zich vooral 'zuidelijk' hebben ontwikkeld (stabiliteit, hiërarchie en controle zijn de sleutels voor een efficient en gezonde onderneming). Geinspireerd door Quinn's 2-taligheid, richten wij ons daarom meer op het 'noordelijke denken'. Rijnlands, Cyaan of vanuit de bedoeling.